پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
e-issn: ۲۷۱۷-۰۸۷X
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۱
جانشین سردبیر/قائم مقام: غلامرضا سلگی
مدیر مسئول: احمد مهربان
ناشر: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
p-issn: ۲۷۱۷-۰۸۸۸
صاحب امتیاز: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)- دانشکده علوم انسانی اسلامی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمد جواد سبحانی فر
مدیر داخلی: محسن هادی طحان
هیئت تحریریه: دکتر محمد باقر بابایی طلاتپه، دکتر محمد باقر حشمت زاده، دکتر محمد علی زکی، دکتر محمد جواد سبحانی فر، دکتر مصطفی ملکوتیان، دکتر محمد هادی همایون
وب سایت: http://cgirj.ihuo.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶