پیکره - نشریه علمی (وزارت علوم)

پیکره (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
e-issn: ۲۵۸۸-۶۷۸۹
حوزه ی فعالیت مجله: هنر، هنرهای تجسمی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
مدیر مسئول: منصور کلاه کج
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
p-issn: ۲۳۲۲-۴۶۲۲
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: محمد خزائی
مدیر اجرایی: الهام عبداله پور
هیئت تحریریه: نظام الدین امامی فر، محمدرضا سوداگر، شهاب الدین عادل، سید محمد فدوی، سودابه صالحی، پریسا شاد قزوینی، احد روانجو، اصغر جوانی
آدرس: ایران -خوزستان، اهواز، بلوار دانشگاه، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده هنر
تلفن: ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۷۱
وب سایت: http://paykareh.scu.ac.ir/
پست الکترونیکی: paykareh@scu.ac.ir
فکس: ۰۶۱۶۱۳۶۲۷۲۰۸۸

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴