فناوری های آموزشی در یادگیری (فناوری آموزش و یادگیری سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

فناوری های آموزشی در یادگیری (فناوری آموزش و یادگیری سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


نشریه فناوری های آموزشی در یادگیری تا شماره 14 با عنوان فناوری آموزش و یادگیری منتشر شده استشناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۴۷۶-۳۸۶۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۴۰۱
مدیر مسئول: دکتر اسماعیل زارعی زوارکی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
p-issn: ۲۴۷۶-۴۲۵۶
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: دکتر اسماعیل زارعی زوارکی
مدیر داخلی: دبیر تخصصی: دکتر حمیدرضا مقامی
هیئت تحریریه: پرویز شریفی درآمدی، دکتر حسن رستگارپور، دکتر محمد علی رستمی نژاد، دکتر اسماعیل زارعی زوارکی، دکتر سید رسول عمادی، دکتر فرخنده مفیدی، دکتر محمد رضا نیلی احمدآبادی*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر محمد رضا سرکار آرانی، دکتر مارتا کلیولند، دکتر مهناز معلم
آدرس: تهران ـ انتهای غربی اتوبان شهید همت ـ دهکده‌‏المپیک - میدان دهکده‏ ـ دانشگاه علامه‌‏طباطبائی - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دفتر فصلنامه
وب سایت: https://jti.atu.ac.ir/
پست الکترونیکی: ftechnology@atu.ac.ir
کد پستی: ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲