جامعه شناسی اقتصادی و توسعه - نشریه علمی (وزارت علوم)

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۶۷۶-۴۶۶۰
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۷
مدیر مسئول: فاطمه گلابی
ناشر: دانشگاه تبریز
p-issn: ۲۳۲۲-۴۳۷۱
صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: حسین بنی فاطمه
مدیر داخلی: فتانه حاجیلو
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: نیر محمدپور
هیئت تحریریه: محمد تقی ایمان، اسماعیل بلالی، حسین بنی فاطمه، محمد باقر بهشتی، نعمت الله تقوی، فیروز راد، اکبر زارع شاه آبادی، محمد عباس زاده، محمدباقر علیزاده اقدم، وحید قاسمی، فاطمه گلابی، علیرضا محسنی تبریزی، سید یعقوب موسوی، ابوعلی ودادهیر
آدرس: تبریز بلوار 29 بهمن دانشگاه تبریز دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دفتر نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۲۶۳
وب سایت: https://sociology.tabrizu.ac.ir/
پست الکترونیکی: sociology@tabrizu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲