پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران (پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی) - علمی-پژوهشی

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران (پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی)


طبق نامه شماره 3/18/258763 مورخ 16/10/1397 مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری نام نشریه به پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران تغییر یافت.


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر سید علی هاشمیان فر

 سردبیر: دکتر علی ربانی

مدیر اجرایی : نیلوفر محمدطاهری

هیات تحریریه: دکتر حبیب احمدی، دکتر  سید جواد امام جمعه زاده، دکتر ایوب کواسمی، دکتر حسین بهروان، دکتر مسعود تقوایی، دکتر غلامرضا جمشیدیها، دکتر علی ربانی، دکتر بهرام رنجبریان، دکتر عزت اله سام آرام، دکتر سید علی سیادت، دکتر اکبر علیوردی نیا، دکتر رحیم فرخ نیا، دکتر سعید معیدفر، دکتر عبدالحسین نبوی، دکتر حسین هرسیج

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی،  معاونت پژوهش و فناوری، طبقه دوم، اداره چاپ و انتشارات، دفتر مجله پژوهشی پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی

تلفن: 7932175(0313)98+ نمابر: 7932177(0313)98+

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir/ssoss/

پست الکترونیک: n.mohammadtaheri@staf.ui.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷