پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران (پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی) - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران (پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: عباس امینی، رضا همتی
مدیر مسئول: علی هاشمیان فر
ناشر: دانشگاه اصفهان
صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: علی ربانی خوراسگانی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: نیلوفر محمدطاهری
هیئت تحریریه: غلامرضا جمشیدیها، علی ربانی خوراسگانی، وحید قاسمی، اکبر علیوردی نیا، محمد عباس زاده، محمد مظلوم خراسانی، علی حسین حسین زاده، اردشیر انتظاری، اسداله نقدی، سیدعلی هاشمیان فر***اعضای هیات تحریریه بین المللی: علی عسگری، Pedram Khosronejad
آدرس: دانشگاه اصفهان- سازمان مرکزی- معاونت پژوهشی و فناوری - طبقه سوم - دفتر نشریه پژوهش‌‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران
تلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۲۱۷۵
وب سایت: https://ssoss.ui.ac.ir/
پست الکترونیکی: ssoss@res.ui.ac.ir
فکس: ۰۳۱۳۷۹۳۲۱۷۷
کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲