پژوهش های برنامه درسی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های برنامه درسی (نشریه علمی وزارت علوم)

 

 

 


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
سازمان همکار: انجمن مطالعات برنامه درسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ بهمن ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه شیراز
p-issn: ۲۲۵۱-۶۷۹۴
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر رحمت اله مرزوقی
مدیر داخلی: دکتر فهیمه کشاورزی
مدیر اجرایی: مریم مهدی‌زاده تزنگی
هیئت تحریریه: دکتر صمد ایزدی، دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی، دکتر عبداله پارسا، دکتر جعفر ترک زاده، دکتر جعفر جهانی، دکتر بابک شمشیری، دکتر پروین صمدی، دکتر مجید علی عسگری، دکتر محمدعلی گودرزی، دکتر محمد مزیدی، دکتر مهدی محمدی
آدرس: شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجله پژوهش های برنامه درسی
تلفن: ۰۷۱۳۶۱۳۴۶۱۹
وب سایت: https://jcr.shirazu.ac.ir/
پست الکترونیکی: cu-research@shirazu.ac.ir
فکس: ۰۷۱۳۶۴۶۰۲۴۵
کد پستی: ۷۱۹۴۶۸۴۷۵۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵