معرفت کلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

معرفت کلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ مهر ۱۳۹۱
مدیر مسئول: محمود فتحعلی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
p-issn: ۲۰۰۸-۸۸۷۶
صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: ابوالفضل ساجدی
مدیر اجرایی: سیدحسن حسینی امینی
هیئت تحریریه: محمد حسین‌زاده یزدی، عبدالحسین خسروپناه، ابوالفضل ساجدی، احمدحسین شریفی، علیرضا قائمی‌نیا، محمدحسن قدردان قراملکی، محمد محمدرضایی، علی مصباح
آدرس: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏ سره ـ طبقه چهارم
تلفن: ۰۲۵۳۲۱۱۳۴۷۳
وب سایت: http://kalami.nashriyat.ir/
پست الکترونیکی: m.kalami@qabas.net

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰