اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه 1376 شماره ویژه

مقالات

۱۰.

گزارش شورای منطقه ای سازمانهای غیردولتی خاورمیانه در خصوص اجلاس جهانی غذا: رباط / مراکش / 24 - 25 مارس 1996

۱۱.

گزارش شورای منطقه ای سازمانهای غیردولتی آسیا و اقیانوس آرام در خصوص اجلاس جهانی غذا: اوگادوگو/بورکینافاسو/15-14 آوریل 1996

۱۲.

گزارش شورای منطقه ای سازمانهای غیردولتی آفریقا در خصوص اجلاس جهانی غذا: 29-28 آوریل 1996

۱۳.

گزارش شورای منطقه ای سازمانهای غیردولتی آسیا و اقیانوس آرام در خصوص اجلاس جهانی غذا: بانکوک / تایلند

۱۴.

خبرنامه فائو: اظهار نظر کنفرانسهای منطقه ای و سازمانهای غیردولتی در مورد برنامه کار و بیانیه خط مشی اجلاس جهانی غذا

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱