اقتصاد کشاورزی و توسعه - علمی-پژوهشی

اقتصاد کشاورزی و توسعه


اقتصادی، اجتماعی بخش کشاورزی روستایی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: وزارت جهاد کشاورزی 

مدیر مسئول: دکتر صادق خلیلیان

سردبیر:  دکتر بهاء الدین نجفی

مدیر داخلی: فرهاد بلادر 

هیئت تحریریه: دکتر حمید ابریشمی، دکتر مجید احمدیان، دکتر سید محمد اعرابی، دکتر احمد اکبری، دکتر محمد جواد ایروانی، دکتر محمد بخشوده، دکتر صادق خلیلیان، دکتر محمود دانشور کاخی، دکتر ناصر شاهنوشی فروشانی،دکتر مجید کوپاهی، دکتر حسین مهرابی بشرآبادی، دکتر مهدی کاظم نژاد، دکتر رسول محمد رضایی، دکتر بهاء الدین نجفی، دکتر سید محمد سعید نوری نائینی ،

نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان رودسر، پلاک 5، طبقه دهم  صندوق پستی تهران، 6586-14155 .

تلفن: 20-88800417(021)  فاکس: 88892401(021) 

وب سایت: http://aead.agri-peri.ir/

پست الکترونیک: faslnameh@agri-peri.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ بهمن ۱۳۷۹
ناشر: وزارت جهاد کشاورزی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱