نقش جهان

نقش جهان

نقش جهان سال هشتم پاییز 1397 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تبیین شاخص های هندسی موثر بر رفتار حرارتی ساختمان های مسکونی در اقلیم گرم و خشک (نمونه موردی: یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
۳.

تبیین معیارهای پایداری اقلیمی در ابنیه سکونتی اقلیم گرم و مرطوب (نمونه موردی: خانه های سنتی اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۵۶۴
۴.

استقراریابی بهینه سایبان های نماهای دوپوسته با هدف دس تیابی به آسایش حرارتی در اقلیم گرم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴