نقش جهان

نقش جهان

نقش جهان سال هشتم زمستان 1397 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی تاثیر فضاهای مذهبی بر ویژگیهای رفتاری شهروندان با تاکید بر مساجد منتخب تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
۲.

بررسی و تحلیل الگوهای اسلیمی و نقوش گیاهی محراب الجایتو مسجد جامع اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بازشناسی مولفه های هویت منظر شهری در شهرهای ایرانی- اسلامی، نمونه موردی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۷۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴