پایش سبک زندگی

پایش سبک زندگی

پایش سبک زندگی سال سوم آذر و دی 1395 شماره 16

معرفی کتاب ها

یادداشت ها

مقالات

۲.

پایش آسیب ها: چگونه به مسی فحش ندهیم

۳.

پایش آسیب ها: احساس از دست رفته زندگی (نگاهی به بحران روابط در خانواده های مدرن)

۴.

پرونده ویژه: همسر آزاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۲۹۵۳
مقدمه عوامل خشونت خانگی راهکارها خشونت خانگی علیه زنان از دیدگاه اسلامی مدل های مداخلاتی مطرح در جهان در زمینه همسر آزاری تدابیر و شیوه های مداخلاتی در زمینه همسر آزاری در ایران

گزارش ها

۱.

پایش همایش ها و منابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۴۵۶
بخش اول: همایش ها همایش های داخلی همایش های خارجی بخش دوم: منابع فارسی الف.کتاب ب.مقاله ج.پایان نامه بخش سوم: منابع انگلیسی الف.کتاب ب.مقاله