پایش سبک زندگی

پایش سبک زندگی

پایش سبک زندگی سال دوم بهمن 1394 شماره 11

معرفی کتاب ها

یادداشت ها

گفتگوها

۱.

پایش اندیشه: حاشیه نشینی/ گفتگو با دکتر محمدباقر علیزاده اقدم

گزارش ها

۱.

فصل دوم: پایش همایش ها و منابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۶۰
بخش اول: همایش ها همایش های داخلی همایش های خارجی بخش دوم: منابع فارسی الف.کتاب ب.مقاله ج.پایان نامه بخش سوم: منابع انگلیسی الف.کتاب ب.مقاله

مقالات

۲.

پایش آسیب ها: نرگس و مهارت حل مسئله

۳.

پایش آسیب ها: عوامل مؤثر در سیگاری شدن فرزندان

۴.

پرونده ویژه: حاشیه نشینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی فرهنگی انسان شناسی کاربردی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات قشربندی و نابرابری اجتماعی
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۲۲۸۱
مقدمه نوع شناسی سکونت گاه های حاشیه ای راهبردها و راهکارهای جهانی علل و زمینه های پدید آمدن حاشیه نشینی در ایران قوانین و اقدامات داخلی آسیب شناسی