پایش سبک زندگی

پایش سبک زندگی

پایش سبک زندگی سال سوم خرداد و تیر 1395 شماره 13

معرفی کتاب ها

۱.

معرفی کتاب: فرهنگ سازمانی با نگرش به منابع دینی

یادداشت ها

گفتگوها

مقالات

۱.

پایش همایش ها و منابع سبک زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۶۲۰
بخش اول: همایش ها • همایش های داخلی • همایش های خارجی بخش دوم: منابع فارسی الف.کتاب ب.مقاله ج.پایان نامه بخش سوم: منابع انگلیسی الف.کتاب ب.مقاله
۳.

پایش آسیب ها: فروکاهیدن در میان انگاره های مجازی زندگی (نگاهی به مسأله فرهنگ پذیری در میان کودکان از طریق رسانه)

۵.

پرونده ویژه: مصرف و مصرف گرایی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۳۱
تعریف مصرف رواج مصرف گرایی در ایران آسیب شناسی مصرف گرایی در ایران پیامدهای منفی مصرف گرایی در ایران راهکارهای اصلاح مصر