پایش سبک زندگی

پایش سبک زندگی

پایش سبک زندگی سال سوم مرداد و شهریور 1395 شماره 14

معرفی کتاب ها

یادداشت ها

گفتگوها

۱.

پایش اندیشه: مفهوم شناسی خیانت، علل و زمینه ها؛ گفتگو با دکتر سید مهدی صابری

مقالات

۱.

پایش همایش ها و منابع سبک زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۷۳۵
بخش اول: همایش ها • همایش های داخلی • همایش های خارجی بخش دوم: منابع فارسی الف.کتاب ب.مقاله ج.پایان نامه بخش سوم: منابع انگلیسی الف.کتاب ب.مقاله
۲.

پایش آسیب ها: بازاندیشی در انگاره های فرهنگی سینما و تلویزیون وطنی

۴.

پرونده ویژه: خیانت

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی زیستی روان شناسی اجتماعی
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۵۲۰۱
مقدمه گونه های خیانت گونه شناسی خیانتکاران تفاوت های زن و مرد در خیانت راهکارها