پژوهش های دستوری و بلاغی (علوم ادبی سابق)

پژوهش های دستوری و بلاغی (علوم ادبی سابق)

علوم ادبی سال سوم بهار و تابستان 1390 شماره 6

مقالات

۵.

نگاهی به داستان های کوتاه سید مهدی شجاعی

۶.

جایگاه باران نزد عرب در دوران جاهلیت ( با نگاهی به سروده های شاعران این دوره)

کلید واژه ها: عصر جاهلی باران؛ شبه جزیره وصف باران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۲ تعداد دانلود : ۵۰۳
۸.

بررسی توازن در کلمات قصار امام علی(ع)

۹.

تجلی شاعرانه طبیعت در شعر نیما یوشیج، سهراب سپهری و شفیعی کدکنی

۱۰.

طبیعت و شیوه به کارگیری آن در اشعار سلمان هراتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳