پژوهش های دستوری و بلاغی (علوم ادبی سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های دستوری و بلاغی (علوم ادبی سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


به استناد نامۀ وزارت علوم به شمارۀ 156327 مورّخ 1399/07/27 نشریه علوم ادبی از شماره 18 پاییز و زمستان 1399 به «پژوهش‌های دستوری و بلاغی» تغییر کرده‌ است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۷۸۳-۲۶۲۷
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
مدیر مسئول: یحیی کاردگر
ناشر: دانشگاه قم
p-issn: ۲۷۸۳-۲۶۱۹
صاحب امتیاز: دانشگاه قم
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: علیرضا نبی لو
مدیر داخلی: علی سلیمانی
هیئت تحریریه: اعضای هیات تحریریه: خدابخش اسداللهی، کاظم دزفولیان راد، احمد رضایی، حبیب الله عباسی، محمد فولادی، یحیی کاردگر، محمود مهرآوران، علیرضا نبی لو، محمد رضا نجاریان، اسدالله واحد، محمد رضا یوسفی***اعضای هیات تحریریه بین المللی: علی تمیزال، محمد ابوالکلام سرکار
آدرس: قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله پژوهش‌های دستوری و بلاغی.
تلفن: ۰۲۵۳۲۱۰۳۶۵۹
وب سایت: https://jls.qom.ac.ir/
پست الکترونیکی: jls@qom.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲