سیاست دفاعی

سیاست دفاعی

سیاست دفاعی 1381 شماره 40 و 41

مقالات

۱.

مقابله با تروریسم، سامان بخشی به سیاست خارجی آمریکا

کلید واژه ها: آمریکا تروریسم سیاست خارجی امنیت ملی امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۱ تعداد دانلود : ۹۵۷
در این مقاله کوشش شده است تا نقش استراتژی مقابله با تروریسم در عرصه سیاست سازی امنیتی استراتژیک آمریکا در دوره پس از جنگ سرد و پیامدهای امنیتی آن برای کشورهای جهان سوم مورد بررسی قرار گیرد.
۲.

بازی قدرت در صحنه افغانستان: اهداف و الگوهای رفتاری

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران هند آمریکا سیاست خارجی افغانستان پاکستان روسیه چین عربستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۸۹
در این مقاله کوشیده شده تا با بررسی تغییرات اساسی داخلی، منطقه ای و بین المللی ایجاد شده پس از حمله آمریکا به افغانستان، و تاثیر آن به ویژه بر نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است....
۳.

سیاست خارجی آمریکا در حوزه خزر و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران آمریکا سیاست خارجی دریای خزر امنیت ملی روسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مناطق جدید امنیتی را به وجود آورد. خلا ایجاد شده در حوزه دریای خزر موجب شد تا ایالات متحده به تدریج وارد حیاط خلوت روسیه شود. در سه دوره زمانی از فروپاشی تا سال 1993، از 1993 تا سال 2001 و بعد از سال 2001 سمت گیری سیاسی خارجی آمریکا نیز دچار تغییر و تحول شد.
۴.

تحول نگرش روسیه به محیط امنیتی بین المللی و تاثیر آن بر روابط با ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران سیاست خارجی روسیه نظام بین المللی محیط امنیتی امنیت بین المللی استراتژی امنیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۶۲
این مقاله با در نظر گرفتن مفهوم محیط امنیت بین المللی و نگرش روسها نسبت به آن طی دوره های مختلف در دهه 1990 و پس از آن، به تحولات اساسی ایجاد شده در این نگرش پرداخته، همچنین تاثیر این تحول بر روابط روسیه با ایران طی سالهای اخیر را مورد بررسی قرار داده است...
۵.

نگرشی به اعتبارات دفاعی در لایحه بودجه 1382 کشور

کلید واژه ها: بودجه اعتبارات تحلیل اقتصادی نیروهای مسلح تخصیص بودجه اقتصاد دفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹ تعداد دانلود : ۶۶۹
براساس تعریف قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجربه نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می شود.
۶.

سیاست جهانی بر سر دوراهی: پس از 11 سپتامبر

کلید واژه ها: آمریکا سیاست جهانی امنیت بین المللی یازدهم سپتامبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
این مقاله با بررسی سیاست جهانی پس از 11 سپتامبر و ترسیم مسائل اساسی آن همانند روابط اسلام - غرب، شمال - جنوب، وابستگی متقابل جهانی، و مواردی چون قطب بندی اجتماعی، مناقشات منطقه ای و ...، وضعیت کنونی سیاست جهانی را میان یک جانبه گرایی آمرکیا و جهان چند قطبی در نوسان دانسته و پیشنهادهایی برای اروپا مطرح می سازد....
۷.

تهدید نامتقارن از نگاه آمریکا

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: تروریسم جنگ نامتقارن تهدید نامتقارن تفکر نامتقارن اقدامات نامتقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۴ تعداد دانلود : ۹۳۶
در این مقاله تلاش شده است تا تهدیدات نامتقارن، تفکر نامتقارن و جنگ نامتقارن با نگاهی به مسئله تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این مسیر، نویسنده ابتدا به مشکلات تعریف مفهوم نامتقارن و برشمردن ویژگیهای تهدیدات نامتقارن پرداخته است....
۸.

معرفی موسسه کنترل تسلیحات و خلع سلاح (ACDA)

کلید واژه ها: خلع سلاح کنترل تسلیحات آمارهای نظامی موسسات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۹
اطلاعات مقداری و توصیفی، در تحلیل علمی و تصمیم سازی خردپذیر، نقشی مهم ایفا می کند. حتی تحلیلگرانی که با پیش داوری به سراغ پدیده ها می روند، برای توجیه تحلیلهای خود به شواهد و آمارها استناد می کنند....