سیاست دفاعی

سیاست دفاعی

سیاست دفاعی پاییز و زمستان 1379 شماره 32 و 33

مقالات

۵.

اجرای حقوق بشر دوستانه بین المللی در جنگهای آینده (1)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۸
نویسنده:لوئیس دوسوالد - بک - مترجم:شریفی طرازکوهی، حسین
۷.

گزارشی درباره جنگ آینده از دیدگاه ""چین"" / گروه امنیت ملی پژوهشکده علوم دفاعی

معرفی کتاب ها