سیاست دفاعی

سیاست دفاعی

سیاست دفاعی پاییز 1378 شماره 28

مقالات

۱.

نگرشی کلی بر نقش جنگ در ظهور و شکل گیری نیروهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران

۵.

پایایی ناتو پس از جنگ سرد

معرفی کتاب ها

۱.

معرفی کتاب: نقد و بررسی کتاب سیری در جنگ ایران و عراق - 6، آغاز تا پایان (سالنمای تحلیلی) بررسی وقایع سیاسی - نظامی جنگ از زمینه سازی تهاجم عراق تا آتش بس

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۵۲