اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی 1386 شماره 244

مقالات

۱.

اعتبار پیمان 1975 از دید حقوق بین الملل

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 155 تعداد دانلود : 48
رسانه های همگانی در روزهای پایانی 2007، سخنانی از جلال طالبانی رییس جمهوری عراق نقل کردند که واکنش سخت ایرانیان را برانگیخت. در سخنان منتسب به رییس جمهوری عراق آمده بود که ان کشور اعتبار پیمان 1975 را مخدوش می داند و خواستار بازنگری در آن است. گرچه پس از آن رییس جمهوری عراق این مطلب را تحریف شده خواند.
۴.

جزایر سه گانه ( ابوموسی ، تنب بزرگ و کوچک ) : بخشهایی جداناشدنی از ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 672 تعداد دانلود : 513
از دید اختلافهای سرزمینی و مرزی، تنشهای ملی، کشمکشها و برخوردهای مرزی، خلیج فارس برفراز مناطق جهان قرار دارد. کمابیش همه کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه کشورهای عربی، با هم اختلاف سرزمینی و مرزی دارند که بیشتر از هدفهای توسعه طلبانه آنها مایه می گیرد. نکته مهم این است که این کشور همواره برای سرپوش نهادن بر اختلافهای سرزمینی خود با یکدیگر می کوشند
۷.

نفت ، ژئواکونومیک و آینده منطقه خلیج فارس

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 668 تعداد دانلود : 282
منطقه خلیج فارس، یکی از مهترین مناطق صاحب منابع انرژی دنیاست، که نقش بسیار مهمی در معادلات انرژی دارد. در سه دهه اخیر، این منطقه نابسامانیهای فراوانی را متحمل شده و اوضاع سیاسی و اقتصادی آن دستخوش تحولات فراوانی شده ات. تحقیقات منابع انرژی و نفتی این منطقه، از جمله مسایلی است که در تحولات آینده دنیا نقش فراوانی خواهد داشت..
۱۱.

انواع سیاست به روایت ابن مقفع در المنطق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 651 تعداد دانلود : 487
فرایند شکل گیری و تدوین آموزه های سیاسی در جهان اسلام، موضوعی است که در نیم قرن اخیر موضوع پژوهش های فراوانی بوده است که بیشتر آنها، در ادامه آنچه به گونه تلویحی ایدئولوژی شرق شناسانه اش می توان خواند، با تاکید بر وجه اندرزنامه ای بودن ذهنیت سیاسی پرداز نخستین اندیشمندان ایرانی در این زمینه، کارخود را بیاغازیده اند..
۱۴.

موانع حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 155
با گذشت زمان، نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز، در مسیر پیشرفت اقتصادی با مسایل تازه یی روبرو می شوند که راه حل انها، تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است. یکی از جدیدترین و موثرترین ابزارهای اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی است که گذشته از تامین سرمایه، عامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای اینده نیز به شمار می اید...
۱۷.

ایدئولوژی توسعه

نویسنده: مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 638
نویسنده، ضمن تاکید بر نیاز جوامع توسعه نیافته برای حرکت به سمت الزامات اقتصاد بازار آزاد، از جامع نبودن نسخه های تجویزی نهادهای اقتصادی بین المللی و نادیده انگاشتن ویژگیهای داخلی، بومی و استقلال سیاسی این کشورها انتقاد می کند و دیدگاهی که معضل فقر و عقب ماندگی را، تنها، مساله یی فنی و غیر اجتماعی می داند....
۱۸.

مزیتهای نسبی اقتصادی ، مفهوم و روشهای اندازه گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 434 تعداد دانلود : 932
بررسی مزیتهای نسبی اقتصادی، مبنایی اصولی برای تعیین چگونگی حضور کارآمد در بازارهای جهانی و راهنمای دولت ها برای تخصیص منابع در داخل کشوراست. همچنین، شناخت این مزیتها، گامی است در راه تدوین یک راهبرد توسعه صادرات و انتقال به مرحله رشد سریع اقتصادی کشور...
۱۹.

عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 65
امروزه، حجم نقدینگی موجود در جامعه مبالغ بر 800 هزار میلیارد ریال است که با توجه به بودجه انبساطی سال 1385، حجم نقدینگی طی سالهای اینده افزایش بی سابقه یی پیدا خواهد کرد. این موضوع، افزایش تورم را نیز در پی خواهد داشت که با اهداف اقتصادی دولت و برنامه چهارم توسعه کشور، در تعارض است...
۲۰.

پیشنهادهایی برای بهبود ساختار طرح سهام عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 360
طرح سهام عدالت را می توان یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب در ایران دانست. این طرح، تغییر مالکیت و مدیریت شرکتهای دولتی را مدنظر دارد و با توجه به این که شرکتهای دولتی حدود 45 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در دست دارند، هرگونه نوسان، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکتها، می تواند کل اقتصاد ایران را شدیدا تاحت تاثیر قرار دهد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۹