اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی 1386 شماره 242

مقالات

۲.

نجات افغانستان

نویسنده: مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۷۵۸
با سر برآوردن دوباره طالبان، رکود در عملیات بازسازی و رسیدن کشت خشخاش به بالاترین سطح خود، افغانستان با خطر افتادن به ورطه آشفتگی روبه رو شده است. اگر واشنگتن خواهان پیروزی تلاشهای بین المللی در افغانستان است، باید تعهدات خود در منطقه را افزایش دهد و در استراتژیهایش -بویژه رویکردش در رابطه با پاکستان- که قبایل مرزی آن همچنان به صورت پایگاهی برای
۳.

جنگ سرد تازه و گزینه های ممکن برای آسیای مرکزی و قفقاز در آرایش تازه قدرتهای جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۷ تعداد دانلود : ۵۲۲
جنگ سرد تازه اصطلاحی است که با بالا گرفتن اختلاف نظرها میان مسکو و واشنگتن از یک سو و واشنگتن و پکن از سوی دیگر، برای توصیف رویارویی های سیاسی و استراتژیک فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین با ایالات متحده و پس از آن میان کشورهای شرقی عضو پیمان شانگهای و دولتهای غربی عضو ناتو به کار برده می شود. البته این رویارویی هنوز در مراحل ابتدایی است و جنگ سرد...
۱۰.

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بشر در دوران هخامنشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۹۲
در این مقاله در پی پاسخ دادن به بخشی از این پرسشیم که تا چه اندازه می توان استانداردهای امروزین حقوق بشر را در تاریخ جستجو کرد? در این راستا تنها به بررسی بخشی از تاریخ ایران و آنهم در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر پرداخته شده است. بر پایه داده های تاریخی، سیاستهای دولت هخامنشی در زمینه بسترسازی برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانونگذاری...
۱۱.

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بشر در دوران هخامنشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۸ تعداد دانلود : ۸۱۴
در این مقاله در پی پاسخ دادن به بخشی از این پرسشیم که تا چه اندازه می توان استانداردهای امروزین حقوق بشر را در تاریخ جستجو کرد? در این راستا تنها به بررسی بخشی از تاریخ ایران و آنهم در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر پرداخته شده است. بر پایه داده های تاریخی، سیاستهای دولت هخامنشی در زمینه بسترسازی برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانونگذاری...
۱۲.

تحلیل مفهومی حقوق اقتصادی و اجتماعی در پرتو اسناد و موازین بین المللی حقوق بشر

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۳ تعداد دانلود : ۲۶۹۰
دولت طرفدار رفاه عمومی، رایجترین شکل مدرن است که در واکنش به بحرانهای سرمایه داری شکل گرفته است. موج بحران در نظام سرمایه داری در دهه 1930- که به افزایش بیکاری، رکود و کاهش در سرمایه گذاری انجامید- ضرورت دخالت حکومت در اقتصاد به شکلی کاملا جدید را ایجاب کرد. اقتضای آزادی اجتماعی، به همین شکل دولت رفاه، تضمین و اجرای حقوق اجتماعی و اقتصادی است که نوشتار
۱۳.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر پایه الگوی اقتصادی « حرکت سرآمد » برای تحقق چشم انداز توسعه کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۴ تعداد دانلود : ۷۶۷
دگرگونیهای گسترده یی که در دهه های اخیر در نقش دولتها رخ داده، دولتها را، در عمل ،با رویکردهای نوینی روبه رو ساخته، که برآیند قطعی آنها دگرگونی جایگاه نسبی دولتها بوده است. به طور کلی ، نظام اداری هر حکومتی ،گویای نگرش دولت به چگونگی کارگردانی و مدیریت کشور است و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تاثیر آن در تحقق اهداف
۱۵.

جذب سرمایه های خارجی و جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۲ تعداد دانلود : ۷۰۷
در این مقاله، با توجه به حجم عظیم ذخایر نفت و گاز کشور و نیاز مبرم به جذب سرمایه گذاری خارجی در این زمینه، ارزیابی اقتصادی انجام شده در سال 2007 توسط موسسه هریتیج در مورد ایران و کشورهای همجوار نفتی و اقتصادی آن در منطقه، از جمله عربستان، کویت، امارات متحده عربی و ترکیه مورد بررسی قرار می گیرد. براساس این مطالعه، کشور ایران، به منظور افزایش توان رقابتی.
۱۸.

تمرکز زدایی و مدیریت خدمات زیربنایی شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۲ تعداد دانلود : ۹۲۶
از جمله راهکارهای اساسی برای نیل به توسعه پایدار شهری- که به ویژه از دهه 1980 در بیشتر کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای آمریکای لاتین دنبال شده- تمرکززدایی از خدمات زیربنایی شهری دولتی بوده است. در این فرایند، به جای تکیه بر نقش متمرکز دولتی در توسعه اقتصاد محلی، شمول اجتماعی و زیرساختارهای شهری، بر مولفه هایی چون مشارکت مدنی، رهبری
۲۰.

بررسی تطبیقی شیوه اجرای طرح سهام عدالت در کشورهای منتخب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۶۱۶
اجرای طرح سهام عدالت را می توان یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی ایران در بعد از انقلاب دانست. این طرح، با عنوان تسریع در خصوصی سازی، تغییر مالکیت و مدیریت شرکتهای دولتی را مدنظر دارد. در نگاه اول و با دغدغه تحقق عدالت اجتماعی و گذر از یک اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار ،اجرای طرح سهام عدالت، مورد استقبال کامل قرار می گیرد. زیرا، از اهداف اصلی و مشخص...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۹