اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی 1387 شماره 250

مقالات

۳.

اثر اندیشه های لئواشتراوس بر نو محافظه کاری و نمودهای آن در سیاست خارجی آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۴۱
پس از 11 سپتامبر 2001 سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، از اندیشه های نومحافظه کارانه ای اثر پذیرفته است که نمود آن در جنبه های گوناگون سیاست خارجی آمریکا دیده می شود. اندیشه های لئواشتراوس و اثر آن بر نومحافظه کاران سبب شده است که آمریکا با کاربرد آموزه غیریت سازی به دشمن تراشی در برابر خود بپردازد و از این راه منافع خود را پیش ببرد
۶.

درآمدی بر انسان دوستی و رواداری پیران ایرانی در تذکره الاولیاء عطار

۱۱.

وابستگی نفتی و تقاضای نفت : نگاهی به هزینه وابستگی آمریکا به نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۷ تعداد دانلود : ۸۳۰
با توجه به روند افزایش بهای نفت در ماههای گذشته و پیش بینی افزایش تقاضای جهانی در دهه های آینده، وابستگی نفتی یکی از چالش های بزرگ اقتصاد جهان به شمار می رود. افزایش بهای نفت بسته به میزان وابستگی اقتصاد به نفت، هزینه های سنگین بر جامعه تحمیل می کند. هرچه درجه وابستگی به نفت بیشتر باشد، تکانه ها و نوسانهای قیمتی آسیبهای بیشتری به اقتصاد میزند
۱۲.

هدفهای سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۲۶
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، خطوط اصلی و راهبردی را برای طراحی استراتژی های توسعه اقتصادی کشور، در ابعاد مختلف، تعیین کرده است و وظیفه استراتژیست های اقتصادی ایران آن است که در هر یک از بخشهای اصلی اقتصادی، با الهام از تصویر اینده کشور و با سرعت بخشیدن به روند دستیابی به مطلوب مدیریت کلان جامعه، اقدام کنند
۱۵.

اصل 44 قانون اساسی و چالشهای فراروی بانکداری خصوصی در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۴ تعداد دانلود : ۹۰۱
هدف اصلی این پژوهش، بررسی چالشهای فراروی بانکداری خصوصی در ایران پس ازفرایند خصوصی سازی این بانک ها است. برای این منظور با استناد به بندج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای واگذاری سهام و مالکیت بانک ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی و بهبود کارآیی فعالیتهای بخش خصوصی و به ویژه سیستم بانکداری کشور، تحولات عمده در سیستم بانکداری ...
۱۶.

وقف پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۶۰۳
وقف، نمادی از روح خیرخواهی، همکاری و همزیستی و عطوفت انسانی، برخاسته از دیدگاه والا و ایمان است. وقف، ثروت و دارایی را بسان چشمه یی همیشه جوشان می سازد، که هرگز از فیضان و جوشش باز نمی ایستد و برای همیشه روزگار خیر و برکت را بر بستر زمان و اجتماع جاری می سازد....

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۹