پاسدار اسلام

پاسدار اسلام

نشریه پاسدار اسلام 1383 شماره 267 و 268

مقالات

۴.

مقام امامت و ضرورت تداوم آن از دیدگاه امام هشتم (ع)

۶.

حل مشکلات در سیره پیشوایان(ع)

۷.

در آمدى بر سیره قرآنى امام حسین(ع)

۸.

جارى با جرعه‏هاى عاشورا

۱۰.

انقلاب اسلامى در عرصه حرکت‏هاى انقلابى مسلمانان

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۵
بسیارى از صاحب‏نظران و پژوهشگران، معتقدند که انقلاب اسلامى ایران یکى از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد بیدارى و آگاهى مسلمانان و افزایش فعالیت‏هاى مؤثر اسلامى انقلابى در جوامع مسلمانان بوده است. مقاله حاضر نیز، درصدد است به برخى از این آثار بپردازد. از این رو، در آغاز مقاله به وجوه مشترکى که زمینه تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى متقابل انقلاب اسلامى و جنبش‏هاى سیاسى اسلامى معاصر را فراهم مى‏آورد، اشاره شده است. این در حالى است وجوه افتراقى نیز که بین آن‏ها وجود دارد، آثار مثبت تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى متقابل را کاهش مى‏دهد. پس از آن، بازتاب انقلاب اسلامى بر جنبش‏هاى سیاسى اسلامى معاصر مورد بررسى قرار مى‏گیرد، در پایان یک نمونه، از تأثیر انقلاب اسلامى بر جنبش‏هاى اسلامى، یعنى حزب‏الله لبنان را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.(1)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸۱