پاسدار اسلام -

پاسدار اسلام


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: ماهنامه
مدیر مسئول: محمد حسن رحیمیان
ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیر اجرایی: علی سیف پور
آدرس: تهران، بین خیابان فلسطین و خیابان وصال ، جنب بانک انصار
تلفن: ۰۲۵۳۷۷۴۲۱۶۳
وب سایت: http://pasdareeslam.com/
پست الکترونیکی: info@pasdareeslam.com
فکس: ۰۲۱۳۷۷۴۲۱۶۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸۱