شهریار وقفی پور

شهریار وقفی پور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۹.

نقد، ادراک حسانی و بی حسی، آدورنو، هگل و آگاهی معذب

۱۳.

ادبیات، ابداع نفس

۱۹.

واسازی در برابر پسامدرنیسم: معرفت شناسی، اخلاق، زیباشناسی

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان