عبدالله جاسبی

عبدالله جاسبی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

محاسبه میزان اقتصادی بودن فرایندهای مالی سرمایه گذاری فازی با به کارگیری شاخص نرخ بازده سرمایه اقتصادی قابل اعتماد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
شاخص نرخ بازده سرمایه اقتصادی، یکی از سنجه های مناسبی است که در سال های اخیر برای تعیین اقتصادی بودن پروژه های سرمایه گذاری ارائه شده است. شاخص مذکور از مراحل حل ساده ، توانایی حل مشکلات چندنرخی و نبود نرخ بازده سرمایه برخوردار است؛ اما این شاخص، نواقص مهمی دارد که کاربرد آن را با محدودیت های جدی مواجه کرده است. بر این اساس، این پژوهش، شاخص جدیدی را با نام نرخ بازده سرمایه اقتصادی قابل اعتماد معرفی می کند که از شاخص یادشده نشئت گرفته؛ اما معایب آن را به طور کامل رفع کرده است. همچنین، در برخی از مواقع، برآورد مقادیر فرایندهای مالی به صورت عددی قطعی، امر دشواری است که ممکن است به اتخاذ تصمیم اشتباه در پذیرش یا رد پروژه ها منجر شود؛ به همین منظور، این پژوهش با تعریف مقادیر فرایند مالی برحسب اعداد فازی، راهکار جدیدی را معرفی می کند تا ضمن محاسبه نرخ بازده سرمایه اقتصادی قابل اعتماد تحت محیط فازی، درجه امکان اقتصادی بودن پروژه های سرمایه گذاری را نیز با قابلیت اطمینان بالا و سازگار با روش ارزش فعلی تعیین کند. درنهایت، این مقاله با استفاده از نرم افزار @RISK از روش شبیه سازی مونت کارلو برای تحلیل و اعتبارسنجی نتایج استفاده کرده است.
۲.

Identifying the Challenges and Discussing about Current Situation of the Iranian Pharmaceutical Industry Based on a Systematic Analysis of Experts Opinion(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۰
Domestic pharmaceutical industry, as one of the strategic high-technology industries, has a significant impact on individuals’ health. Despite its success in providing maximum medicine domestically, the industry, with its more than 110 active manufacturing companies in the form of semi-governmental holdings, private companies, and agile knowledge-based companies, faces challenges at the policy and operational levels. The challenges, situations, and some strengths of the industry would be identified in the present study using the scientific research method. To identify and review the challenges and status and also to explain the improvement strategies, in-depth interviews with 8 experts in the pharmaceutical industry in senior management positions in the manufacturing industry, regulators, and related syndicates planned and qualitative content analysis method using MAXQDA 2020 software platform applied to identify the challenges, situations, and strengths of the industry. According to the qualitative content analysis, challenges related to inappropriate policy-making, limited financial resources, and inappropriate pricing policies in the industry have been identified as the most important obstacles versus industry development, and on the other hand, the maximum supply of medicine in the country, appropriate knowledge  base and desirable quality of some products are listed as strengths of the industry. Efforts to reform macro policies and industry strategies at the policy and regulatory levels, including private sector development, commitment to quality improvement, and the development of new pricing methods, are among the most important future solutions to cope with the challenges of the industry.
۳.

مفهوم پردازی تطبیقی «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» در مقایسه با تدارکات عمومی حامی نوآوری: گامی به سوی پیاده سازی پیوست فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۵
با توجه به عدم موفقیت سیاست های ساخت داخل در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه، «تدارکات عمومی حامی نوآوری» می تواند به عنوان یک سیاست نوآوری در طرف تقاضا مبنای نظری برای پیاده سازی پیوست فناوری در کشور فراهم نماید؛ اما کشورهای درحال توسعه از ویژگی هایی متمایز از اقتصادهای توسعه یافته برخوردارند که یکی از مهم ترین آن ها فقدان توانمندی های فناورانه در میان تأمین کنندگان است که نقشی محوری در همپایی فناورانه آن ها دارد. مقاله پیش رو مفهوم جدید «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» را مبتنی بر شواهد به دست آمده از پروژه های انتقال فناوری ده گروه کالای راهبردی در صنعت نفت کشورمان توسعه می دهد که توسعه ای بر سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری محسوب می شود. این سیاست توانمندسازی تأمین کنندگان را در محوریت خود قرار می دهد. این مطالعه چالش های مشترک متعددی را میان این دو سیاست برمی شمرد، ازجمله نیاز به تغییرات سازمانی در تدارک دهندگان دولتی، مدیریت ریسک، بهره گیری از ساختارهای میانجیگر نوآوری (دانشی) و انجام اصلاحات حقوقی؛ اما دو تمایز اساسی نیز به عنوان ویژگی مختص «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» مفهوم پردازی شد: 1) توانمندسازی تأمین کنندگان به عنوان هدف اصلی سیاست، 2) استقرار نظام پایش و ارزیابی دوسویه که هم توانمندی تأمین کنندگان و هم محصول تدارک داده شده را توأمان رصد و ارزیابی می کند.
۴.

الگوی طراحی ساختار اجتماعات کاری بر مبنای متغیرهای سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۲
اجتماعات کاری، ابزاری برای تبادل تجربه های برتر و فرصتی برای افزایش سطح یادگیری فردی و سازمانی هستند. توسعه این ساختارهای اجتماعی، به یک راهبرد اساسی برای بهبود فرآیند نوآوری تبدیل شده است. محققان و فعالان مدیریت دانش اعتقاد دارند، مدیریت کردن اجتماعات کاری، همسو با اهداف سازمان، نتایج بسیار مطلوبی در فرآیند نوآوری سازمان خواهد داشت. بررسی پژوهش های قبلی نشان می دهد که در توسعه و مدیریت اجتماعات کاری، روابط میان متغیرهای سازمانی و مولفه های موثر در طراحی اجتماعات کاری بررسی نشده است. به عبارت دیگر، توسعه اجتماعات کاری مستقل از متغیرهای سازمانی بررسی شده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی روابط میان متغیرهای سازمانی و مولفه های طراحی اجتماعات کاری انجام شد. بدین منظور پس از شناسایی 17 متغیر سازمانی و 13 مولفه مؤثر در طراحی اجتماعات کاری، روش دلفی فازی برای تبیین ارتباط میان این متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. محدوده مطالعه این پژوهش، یک سازمان صنعتی راهبردی بود. داده های پژوهش با نظرخواهی و توزیع پرسش نامه میان 11 نفر از خبرگان سازمان مورد مطالعه جمع آوری گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد 17 متغیر سازمانی شناسایی شده بر 13 مولفه طراحی اجتماعات کاری اثر گذار هستند. الگوی طراحی شده در این پژوهش، علاوه بر اینکه مبنای مناسبی برای ارزیابی و انتخاب اجتماعات کاری محسوب می شود، به روشنی روابط میان متغیرهای سازمانی و اجتماعات کاری را نیر مشخص می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان