مجلاتفلسفه (دانشگاه تهران)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران

سردبیر: حسین غفاری

هیئت تحریریه: روح الله عالمی، غلامرضا اعوانی، محمد ایلخانی، شهرام پازوکی، الوین پلنتینگا، نصرالله پورجوادی، محسن جهانگیری، سید محمدرضا حسینی بهشتی، محمود خاتمی،  رضا داوری اردکانی

نشانی: تهران-خیابان انقلاب اسلامی-خیابان قدس- کوچه آذین - ساختمان شماره 2 ادبیات- پلاک 10-طبقه سوم-دفتر مجله فلسفه

تلفن66490962-61113051(021)  

وب سایت: http://jop.ut.ac.ir/


آرشیو نشریه: