دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۲۱ مورد.
The International Journal of Humanities

The International Journal of Humanities

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: The International Journal of Humanities, Volume 29, Issue 2 (2022)
آمایش سیاسی فضا

آمایش سیاسی فضا

حوزه تخصصی: نشریه علمی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: آمایش سیاسی فضا دوره سوم پاییز 1400 شماره 4 (پیاپی 12)
اندیشه فلسفی

اندیشه فلسفی

موضوع: فلسفه و منطق
آخرین شماره: اندیشه فلسفی دوره اول پاییز 1400 شماره 4
برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی و آمایش فضا

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: برنامه ریزی و آمایش فضا دوره 25 پاییز 1400 شماره 3 (پیاپی 113)
تاریخ نو

تاریخ نو

موضوع: تاریخ
آخرین شماره: تاریخ نو سال نهم بهار 1398 شماره 26
جامعه شناسی تاریخی (دانش نامه علوم اجتماعی)

جامعه شناسی تاریخی (دانش نامه علوم اجتماعی)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: جامعه شناسی تاریخی سال 13 بهار و تابستان 1400 شماره 1
جستارهای زبانی (پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی)

جستارهای زبانی (پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: جستارهای زبانی دوره دوزادهم آذر و دی 1400 شماره 5 (پیاپی 65)
دراسات فی العلوم الانسانیه

دراسات فی العلوم الانسانیه

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره 28 سال 1443 شماره 3
فرهنگ و ادبیات عامه

فرهنگ و ادبیات عامه

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: فرهنگ و ادبیات عامه سال دهم فروردین و اردیبهشت 1401 شماره 43
فصلنامه سیاست

فصلنامه سیاست

موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل
آخرین شماره: فصلنامه سیاست سال پنجم تابستان 1397 شماره 18
مدرس علوم انسانی

مدرس علوم انسانی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: مدرس علوم انسانی 1380 ویژه نامه شماره 23
مدرس هنر

مدرس هنر

موضوع: مطالعات هنر
آخرین شماره: مدرس هنر دوره دوم پاییز و زمستان 1386 شماره 2