دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۲۰ مورد.
The International Journal of Humanities

The International Journal of Humanities

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: The International Journal of Humanities, Volume 27, Issue 4 (2020)
آمایش سیاسی فضا

آمایش سیاسی فضا

موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: آمایش سیاسی فضا دوره اول پاییز 1398 شماره 4
برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی و آمایش فضا

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: برنامه ریزی و آمایش فضا دوره 24 پاییز 1399 شماره 3 (پیاپی 109)
تاریخ نو

تاریخ نو

موضوع: تاریخ
آخرین شماره: تاریخ نو سال نهم بهار 1398 شماره 26
جامعه شناسی تاریخی (دانش نامه علوم اجتماعی)

جامعه شناسی تاریخی (دانش نامه علوم اجتماعی)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: جامعه شناسی تاریخی سال یازدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2
جستارهای زبانی (پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی)

جستارهای زبانی (پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: جستارهای زبانی دوره یازدهم مرداد و شهریور 1399 شماره 23 (پیاپی 57)
دراسات فی العلوم الانسانیه

دراسات فی العلوم الانسانیه

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۱ سال ۱۴۳۶ شماره ۲
فرهنگ و ادبیات عامه

فرهنگ و ادبیات عامه

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: فرهنگ و ادبیات عامه سال هشتم مرداد و شهریور 1399 شماره 33
فصلنامه سیاست

فصلنامه سیاست

موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل
آخرین شماره: فصلنامه سیاست سال پنجم تابستان 1397 شماره 18
مدرس علوم انسانی

مدرس علوم انسانی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: مدرس علوم انسانی 1380 ویژه نامه شماره 23
مدرس هنر

مدرس هنر

موضوع: مطالعات هنر
آخرین شماره: مدرس هنر دوره دوم پاییز و زمستان 1386 شماره 2
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دوره هفتم بهار و تابستان 1399 شماره 13