فصلنامه سیاست -

فصلنامه سیاست


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: حبیب رضازاده
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
صاحب امتیاز: انجمن علمی- دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
سردبیر: هادی طلوعی
مدیر داخلی: شهاب دلیلی
هیئت تحریریه: وحید اسدزاده، سروش امیری، محمد باویر، مهدی پارسایی، امین پرتو، محمود پسندیده، محمدجعفر جوادی ارجمند، احمد جوانشیری، هادی جهرمی، ایوب حیدری، افسانه خسروی، مهدی داوودی، ثمینا رستگاری، هادی زرگری، سلمان صادقی‌زاده، سجاد صداقت، شهریار فرجی، مجید نجات‌پور، لیل
آدرس: خیابان جلال آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه همکف، دفتر گروه علوم سیاسی
پست الکترونیکی: Politic.assocition@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات