دراسات فی العلوم الانسانیه - علمی-پژوهشی

دراسات فی العلوم الانسانیه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای
e-issn: ۲۵۳۸-۲۱۶۰
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۳
مدیر مسئول: فرامرز میرزایی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
p-issn: ۲۳۸۳-۴۲۶۹
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: کبری روشن فکر
مدیر اجرایی: کارشناس:خانم بهرامی
هیئت تحریریه: رضا اکبریان، سعید بزرگ بیگدلی، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، سید مصطفی محقق داماد، خلیل پروینی، علی محمد ولوی، کبری روشن فکر، عزت ملا ابراهیمی، نرگس گنجی، سید فضل اله میرقادری
آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس
تلفن: ۰۲۱۸۲۸۸۴۶۲۰
وب سایت: https://aijh.modares.ac.ir/
پست الکترونیکی: aijh@modares.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳