جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران) - علمی-پژوهشی

جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران)


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن جغرافیایی ایران 

مدیر مسئول: دکتر حسن کامران 

سردبیر: دکتر عباس سعیدی 

مدیر داخلی: مهندس حسن حسینی امینی 

هیات تحریریه: دکتر محمود احمدی، دکتر علی رضا استعلاجی، دکتر حسن بیک محمدی، دکتر عباس بخشنده نصرت، دکتر زهرا حجازی زاده، دکتر شهریار خالدی، دکتر محسن رنجبر، دکتر محمد تقی رهنمایی، دکتر رحیم سرور، دکتر عباس سعیدی، دکتر علی شماعی، دکتر اسماعیل علی اکبری، دکتر اکبر قویدل، دکتر حسن کامران، دکتر افشین متقی، دکتر طاهر پریزادی 

نشانی: تهران، خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، چهارراه شباهنگ، خیابان طوس شرقی، پلاک 83، طبقه  4.

تلفکس: 66913946(021)

وب سایت: http://www.iga.ir

 

پست الکترونیک:info@iga.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ خرداد ۱۳۸۲
ناشر: انجمن جغرافیایی ایران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴