هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی - نشریه علمی (وزارت علوم)

هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
e-issn: ۲۶۷۶-۴۳۱۸
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۰
مدیر مسئول: حامد مظاهریان
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۲۲۸-۶۰۲۰
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: اسفندیار زبردست
مدیر داخلی: نرگس یارچینی
هیئت تحریریه: اکبر حاجی ابراهیم زرگر، علیرضا عینی فر، علی غفاری، بهناز امین زاده گوهرریزی، محمدحسین شریف زادگان، پیروز حناچی، هاشم داداش پور، حمید ندیمی، علی عمرانی پور**اعضای هیات تحریریه بین المللی: علی مدرس، علی مدنی پور
آدرس: میدان انقلاب- خیابان انقلاب- خیابان قدس- نرسیده به بزرگمهر- ساختمان شماره ی 3 پردیس هنرهای زیبا- طبقه سوم- دفتر نشریات
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۱۵۲۸۲
وب سایت: https://jfaup.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: fineartj@ut.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶