پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات زنان
e-issn: ۲۷۱۷-۴۰۸۵
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: محمد جواد بحرینی، هادی کمال عزت، جعفر هوشیاری
مدیر مسئول: سید محمود کاویانی
ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
p-issn: ۲۵۳۸-۶۱۹۰
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: علی نقی فقیهی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: هدی بنکدار آفارانی
مدیر اجرایی: سارا شفیعی
هیئت تحریریه: حامد الگار، حمید پارسانیا، مسعود جان بزرگی، فرح رامین، عادل ساریخانی، محمد مهدی صفورایی پاریزی، جمیله علم الهدی، محمد فاکرمیبدی، علی نقی فقیهی، حسین قمری گیوی، محمد مهدی گرجیان عربی، محسن ملک افضلی، محمد نریمانی
آدرس: قم: پردیسان، ابتدای بلوار امامت، بعد از دانشگاه پیام نور، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، معاونت پژوهش، دفتر نشریات علمی
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۸۳۲۸۴
وب سایت: http://pzk.journals.miu.ac.ir/
پست الکترونیکی: iswf.mags@gmail.com
فکس: ۰۲۵۳۷۱۸۳۱۹۰

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴