پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات زنان
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
مدیر مسئول: فاطمه کبری متولیان
ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
p-issn: ۲۵۳۸-۶۱۹۰
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: علی نقی فقیهی
مدیر داخلی: سارا شفیعی
هیئت تحریریه: دکترحمید پارسانیا، دکترمسعود جان بزرگی، دکتر ناصر رفیعی محمدی، دکترمحمدعلی شمالی، دکتر عباسعلی شاملی، دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی، دکترعلی نقی فقیهی
آدرس: قم، خیابان انقلاب، بعد از گلزار شهدا، به طرف میدان پلیس، مؤسسه آموزش عالی بنت‌الهدی، معاونت پژوهش، دفتر نشریه
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۸۳۳۰۰
وب سایت: http://pzk.journals.miu.ac.ir/
پست الکترونیکی: swf.mags@gmail.com
فکس: ۰۲۵۳۷۲۰۸۹۷۸

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹