تحقیقات علوم قرآن و حدیث - علمی-پژوهشی

تحقیقات علوم قرآن و حدیث


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا 

مدیر مسئول: دکتر پروین بهارزاده 

سردبیر: دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی 

مدیر اجرایی: مهرنوش فروتن 

هیات تحریریه: دکتر پروین بهار زاده، دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دکتر سید محمد باقر حجتی، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر فتحیه فتاحی زاده، دکتر سید رضا مودب، دکتر شادی نفیسی، دکتر جعفر نکونام  

نشانی: تهران، میدان ونک٬ انتهای خیابان ونک٬ دانشگاه الزهراء٬ ساختمان مرکزی، طبقه سوم، دفتر مجلات دانشگاه الزهرا، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث ، کدپستی :بستی 1993891176 

تلفن: (داخلی 2201) 9-88044051 و 88049807 (021) فکس: 88058908(021)

وب سایت: http://research.alzahra.ac.ir/

 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ تیر ۱۳۸۶
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹