تحقیقات علوم قرآن و حدیث - نشریه علمی (وزارت علوم)

تحقیقات علوم قرآن و حدیث (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۴۷۶-۶۱۶X
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ تیر ۱۳۸۶
مدیر مسئول: پروین بهارزاده
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
p-issn: ۲۰۰۸-۲۶۸۱
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: فتحیه فتاحی زاده
مدیر اجرایی: زهرا مردانی
هیئت تحریریه: پروین بهارزاده، فتحیه فتاحی زاده، عبدالکریم بی آزار شیرازی، سید محمد باقر حجتی، نهله غروی، شادی نفیسی، محسن قاسم پور، سید رضا مودب، بی بی سادات رضی بهابادی
تلفن: ۰۲۱۸۵۶۹۲۹۴۰
وب سایت: http://tqh.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: quranhadith@alzahra.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۰۴۱۵۷۶

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶