مشرق موعود - علمی-پژوهشی (حوزوی)

مشرق موعود


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۱
ناشر: موسسه آینده روشن
صاحب امتیاز: موسسه آینده روشن
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی (حوزوی)
هیئت تحریریه: رضا اکبریان، غلامرضا بهروزی لک، حمید پارسانیا، سیدمسعود پورسیدآقایی، جواد جعفری، عبدالحسین خسروپناه، صادق سهرابی، فتح الله نجارزادگان، محمدتقی هادی زاده
وب سایت: http://mashreqmag.sinaweb.net/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸