مشرق موعود - علمی-پژوهشی (حوزوی)

مشرق موعود


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

مدیر مسئول: سید مسعود پورسید آقایی

سردبیر: سید مسعود پورسید آقایی

مدیر داخلی: مصطفی ورمزیار

هیئت تحریریه: حجت السلام سید مسعود پورسید آقایی، حجت السلام محمد تقی هادی زاده، حجت السلام دکتر رضا اکبریان، حجت السلام دکتر فتح الله نجارزادگان، حجت السلام دکتر حمید پارسانیا، حجت السلام دکتر عبدالحسین خسروپناه، حجت السلام دکتر فرامرز سهرابی، حجت السلام دکتر غلامرضا بهروزلک، حجت السلام دکتر جواد جعفری

نشانی: قم، خیابان شهدا، کوچه25،پلاک 27

تلفن:7840085(0251)     فکس: 7733346(0251)

وب سایت: http://mashreqmouood.ir/

پست الکترونیک: mashreq110@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: موسسه آینده روشن
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹