تاریخ اسلام (دانشگاه باقرالعلوم) - علمی-پژوهشی (حوزوی)

تاریخ اسلام (دانشگاه باقرالعلوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی
ناشر: دانشگاه باقرالعلوم (ع)
صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: دکتر محسن الویری
مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده
هیئت تحریریه: دکتر محسن الویری، دکتر محمد رضا جباری، دکتر قاسم خانجانی، دکتر حسین عبدالمحمدی، دکتر رمضان محمدی، دکتر محمدزاده هدایت پناه، حجه الاسلام و المسلمین محمدهادی یوسفی غروی
آدرس: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقر العلوم، دفتر فصلنامه
تلفن: ۰۲۵۳۲۱۳۶۶۳۵
وب سایت: http://hiq.bou.ac.ir
پست الکترونیکی: hiq@bou.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰