جستارهای اقتصادی ایران - علمی-پژوهشی

جستارهای اقتصادی ایران


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

مدیر مسئول: علیرضا اعرافی 

سردبیر: حسن آقا نظری 

هیئت تحریریه: مجید احمدیان، حسن سبحانی، عباس عرب مازار، سید هادی عربی، سعید فراهانی فرد، اسدالله فرزین وش، سید عباس موسویان، سید حسین میر معزی، حسن آقا نظری 

نشانی: قم، ابتدای پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. کد پستی: 3749113361

تلفن: 2111274 ، 22111275(0251)   فکس: 2803090(0251) 

وب سایت www.iee.rihu.ac.ir

پست الکترونیک: jostarha@rihu.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۸۴
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶