پژوهش های پیشرفت و تعالی -

پژوهش های پیشرفت و تعالی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: ناصر فخاری
p-issn: ۲۷۱۷-۳۶۰۷
صاحب امتیاز: موسسه مدیریت عصر پیشرفت
سردبیر: مهدی باغبان
مدیر اجرایی: محمد گلمکانی
هیئت تحریریه: غلامرضا طالقانی، علی اکبر امین بیدختی، هادی همتیان، علیرضا یوزباشی
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، نبش کوچه دهم، ساختمان امیر، طبقه 8، واحد 801
تلفن: ۰۲۱۸۸۲۲۵۱۳۴
وب سایت: http://www.mpishraft.com/
پست الکترونیکی: mpishraftjournal@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۹۷۱۳۱۶۷

کلیدواژه‌های مرتبط