مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب -

مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: وریا حفیدی
مدیر مسئول: سهیلا رستمی
ناشر: دانشگاه کردستان
p-issn: ۴۴۰۷ -۲۶۷۶
صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان
سردبیر: سعید نظری توکلی
مدیر داخلی: وریا حفیدی
هیئت تحریریه: جلیل امیدی، کیوان بلند همتان، فرزاد پارسا، سید محمد حسینی، هادی رضوان، محمد عادل ضیائی، احمد مبلغی، سعید نظری توکلی اعضای هیات تحریریه بین المللی: امید نجم الدین جمیل مصطفی المفتی، صباح محمد البرزنجی، هاشم عمر احمد، هیمن عزیز برایم مصطفى
آدرس: سنندج - خیابان پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- ساختمان شماره 1- اتاق 211
تلفن: ۰۸۷۳۳۶۶۴۶۰۰
وب سایت: http://mfu.uok.ac.ir/
پست الکترونیکی: mfu@uok.ac.ir
کد پستی: ۶۶۱۷۷۱۵۱۷۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات