مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه - علمی-ترویجی

مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۶۷۶-۴۰۸۳
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸
مدیر مسئول: شهاب اسفندیاری
ناشر: دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
p-issn: ۲۶۷۶-۴۰۹۱
صاحب امتیاز: دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
درجه علمی: علمی-ترویجی
سردبیر: احمد ضابطی جهرمی
هیئت تحریریه: حسن خجسته باقرزاده، اعظم راود راد، علی رجب زاده طهماسبی، سید سعیدرضا عاملی، طاهر روشندل اربطانی، سیدحسن حسینی سروری، محمدهادی همایون، سید محمد مهدیزاده طالشی، شهاب اسفندیاری، داود نعمتی انارکی
آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، جنب باشگاه ورزشی انقلاب، دانشگاه صداوسیما، طبقه دوم، دفتر نشریات
تلفن: ۰۲۱۲۲۶۵۲۲۳۹
وب سایت: http://jiscm.iribu.ac.ir/
پست الکترونیکی: jiscm@iribu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط