اسلام و مطالعات اجتماعی - علمی-پژوهشی (حوزوی)

اسلام و مطالعات اجتماعی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تحریریه: محسن قنبری‌نیک
مدیر مسئول: نجف لک زایی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
p-issn: ۲۳۴۵-۵۵۸۶
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: حمید پارسانیا
مدیر اجرایی: محمدنبی سعادت‌فر
هیئت تحریریه: نصرالله آقاجانی، کریم خان‌محمدی، محمود رجبی، سید عباس صالحی، حسن غفاری، حسین کچویان، نعمت الله کرم الهی، شمس الله مریجی
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۱۶۰
وب سایت: http://jiss.isca.ac.ir/
پست الکترونیکی: eslam.motaleat1394@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲