اسلام و مطالعات اجتماعی - علمی-پژوهشی (حوزوی)

اسلام و مطالعات اجتماعی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: نجف لک زایی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
p-issn: ۲۳۴۵-۵۵۸۶
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: حمید پارسانیا
مدیر اجرایی: سیف الله قنبری نیک
هیئت تحریریه: نصرالله آقاجانی، محمود رجبی، نصرالله حسین زاده، سید عباس صالحی، حسن غفاری، نعمت الله کرم اللهی، شمس الله مریجی
تلفن: ۰۲۵۳۷۱۱۶۰
وب سایت: http://jiss.isca.ac.ir/
پست الکترونیکی: eslam.motaleat1394@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱