هنر زبان -

هنر زبان


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مهدی محمدبیگی

مدیر مسئول: مهدی محمدبیگی

سردبیر: شاهرخ محمدبیگی

مدیر داخلی: امیر امینیان طوسی

هیئت تحریریه: زهرا ابوالحسنی چیمه، ولادیمیرایوانف، سوسن جبری، جهاد حمدان، مبارک حنون، موسی سامح ارشید ربابعه، اسحاق رحمانی، رحمان صحراگرد، اکبر صیادکوه، حسین على فلاح عبیدات، شاهرخ محمدبیگی، اولنا مزه پوا

نشانی: شیراز، خ ایمان شمالی، کوچه 28/5، پلاک 81

تلفکس: 36308378(071)

وب سایت: www.languageart.ir

پست الکترونیک: mahdimb@languageart.ir


آرشیو نشریه: