پژوهشنامه جغرافیای انتظامی - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول: محمدحسن جعفریان

سردبیر:  رحیم سرور

مدیر اجرایی: سید خلیل سید علی پور

هیئت تحریریه: محمد حسین افشردی، زهرا احمدی پور، ناصر اقبالی، سید خلیل سید علی پور، مجتبی قدیری معصوم، محمد قصری، حسین محمدی، مجید ولی شریعت پناهی، زهرا پیشگاهی فرد، سید علی عبادی نژاد، یدالله کریمی پور، فریبا شایگان، محمد باقر قالیباف، حسین کلانتری خلیل آباد، رحیم سرور

نشانی: تهران، میدان ونک، میدان عطار، خیابان شهید سرتیپ دوم نجفی، کوجه نیاز، ساختمان کوثر21 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

تلفن: 81823709(021)     فکس: 81823783(021)

وب سایت: http://pogra.jrl.police.ir

پست الکترونیک: rsh_bonyan@police.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۲
ناشر: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹