پژوهش های رهبری آموزشی (پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های رهبری آموزشی (پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۴۷۶-۶۳۷۲
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۴۰۱
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر احسان اکرادی
مدیر مسئول: داود حسین پور
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
p-issn: ۲۴۷۶-۵۸۷۲
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: دکتر عباس عباس پور
مدیر داخلی: دبیر تخصصی: دکتر حسن فاضلی
هیئت تحریریه: دکتر عباس عباسپور، دکتر خدایار ابیلی، دکتر محمد رضا آهنچیان، دکتر سید بابک علوی، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر محمد قهرمانی، دکتر محمد حسنی، دکتر حسن ملکی، دکتر امیر مانیان، دکتر ابوالقاسم نادری روشناوند، دکتر مصطفی نیکنامی، دکتر حمید رحیمیان، دکتر ناصر شیربگی
آدرس: تهران ـ انتهای غربی اتوبان شهیدهمت ـ دهکده‌‏المپیک - میدان دهکده‏ ـ دانشگاه علامه‌‏طباطبائی - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دفتر فصلنامه
تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۳۱۱۲
وب سایت: https://jrlat.atu.ac.ir/
پست الکترونیکی: fjrlat@atu.ac.ir
کد پستی: ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸