حکمت اسراء - علمی-پژوهشی (حوزوی)

حکمت اسراء


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا

مدیر مسئول: مرتضی واعظ جوادی

سردبیر: محمدتقی چاوشی

مدیر اجرایی: هادی یساقی

هیئت تحریریه: احمد واعظی، حمید پارسانیا، غلامرضا فیاضی، محسن قمی، محمدتقی چاوشی، محمدجعفر علمى، محمدرضا مصطفى‌‌‌‌‌پور، مرتضى واعظ جوادى، یدالله یزدان‌‌‌‌‌پناه، سید محسن میری

نشانی: قم، بلوار عماریاسر، خ قدوسی، بنیاد بین‌‌‌‌‌المللی علوم وحیانی إسراء، پژوهشگاه معارج، طبقه 3، اداره نشریات.

تلفن:  37189231(025)  

وب سایت: http://www.isramags.ir

پست الکترونیک: israhikmat@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲