راهبرد مدیریت مالی - نشریه علمی (وزارت علوم)

راهبرد مدیریت مالی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۵۳۸-۱۹۶۲
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۹ تیر ۱۳۹۵
مدیر مسئول: محمدرضا رستمی
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
p-issn: ۲۳۴۵-۳۲۱۴
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: ابوالفضل شاه آبادی
هیئت تحریریه: علی اصغر انواری رستمی،رضا تهرانی، رضا راعی، ابوالفضل شاه آبادی، ابراهیم عباسی، محمد اسماعیل فدایی نژاد، حسن قالیباف اصل اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی): آرمان اشراقی، حسین اصغریان
آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی شمالی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، طبقه چهارم- اتاق 402
تلفن: ۰۲۱۸۸۲۱۲۵۷۸
وب سایت: https://jfm.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: jfm@alzahra.ac.ir
کد پستی: ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳