نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۴۲۳-۶۵۸۶
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۴
مدیر مسئول: دکتر زهرا کریمی تکانلو
ناشر: دانشگاه تبریز
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر جعفر حقیقت
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: خدیجه نعمت پور
هیئت تحریریه: دکتر احمد اسدزاده، دکتر کریم اسلاملوئیان، دکتر علی اصغر بانوئی، دکتر داود بهبودی، دکتر حسین پناهی، دکتر محسن پورعبادالهان کویچ، دکتر جعفر حقیقت، دکتر حسن حیدری، دکتر سعید راسخی، دکتر بهزاد سلمانی، دکتر کیومرث شهبازی، دکتر سید کمال صادقی، دکتر محمد حسن فطرس، دکتر محمد علی فلاحی، دکترسید علیرضا کازرونی، دکتر محمدعلی متفکرآزاد، دکتر پرویز محمدزاده، دکتر زهرا نصراللهی، آقای دکتر میثم موسائی*** اعضای هیات تحریریه بین المللی:، آقای دکتر محسن بهمنی اسکوئی، آقای دکتر بهرام آدرنگی، آقای دکتر محمدرضا فرزانگان
آدرس: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۳۶۰
وب سایت: https://ecoj.tabrizu.ac.ir/
پست الکترونیکی: tuaesj@gmail.com
فکس: ۰۴۱۳۳۳۹۲۳۵۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹