نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


کلیه مطالعات کاربردی در حوزه اقتصادکلان، اقتصاد خرد، تجارت بین­الملل، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد انرژی و محیط زیست، اقتصاد پولی و مالی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد شهری و سایر حوزه­های علم اقتصاد


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

مدیر مسئول: دکتر سید کمال صادقی

سردبیر: دکتر محمدعلی متفکرآزاد

مدیر اجرایی: سکینه سجودی

هیات تحریریه: دکتر کریم اسلاملوئیان، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دکتر علی اصغر بانوئی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،  دکتر سید ابراهیم حسینی نسب، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،  دکترجعفر حقیقت، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز،  دکتر حسن حیدری، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه،  دکتر سعید راسخی، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، دکتر سید کمال صادقی، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز،  دکتر ناصر صنوبر، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز،  دکتر محمد حسن فطرس، دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا،  دکتر محمد علی فلاحی، دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، دکترسید علیرضا کازرونی، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز، دکتر محمدعلی متفکرآزاد.، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

نشانی: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی کدپستی:5166616471

 

تلفن: 3392261 (0411) دورنگار: 3356013 (0411)

 

وب سایت: http://ecoj.tabrizu.ac.ir/

 

پست الکترونی: tuaesj@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۴
ناشر: دانشگاه تبریز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱