اسلام و پژوهش های مدیریتی - علمی-ترویجی (حوزوی)

اسلام و پژوهش های مدیریتی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: محمدتقی نوروزی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
سردبیر: محسن منطقی
مدیر اجرایی: سیدحسن حسینی امینی
هیئت تحریریه: علی‌آقا پیروز، علی‌نقی امیری، عبدالله توکلی، علی رضائیان، محسن منطقی، محمدتقی نوروزی، محمدمهدی نادری قمی، ولی‌الله نقی‌پورفر
آدرس: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏‌سره ـ طبقه چهارم
وب سایت: http://modiriyati.nashriyat.ir/
پست الکترونیکی: nashrieh@qabas.net

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳