مطالب مرتبط با کلید واژه " مضیقه "


۱.

عدم توازن نسبت های جنسی در سنین ازدواج

کلید واژه ها: وضعیت زناشویی عدم توازن پدیده ازدواج سنین ازدواج مضیقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۴۶۴
" عدم توازن نسبت های جنسی در سنین اصلی ازدواج پدیده ای است که از یک سوء در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ای که مراحل گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است..... "